Top

Thuê xe du lịch - Tàu du lịch online

Gọi tư vấn: (84)0868 514 789
Email: achautravel1@gmail.com - Hotline(84)090 5454 899

Bảng giá chương trình tour Nha Trang - Đà Lạt giá rẻ

Du lịch Nha Trang - Đà Lạt - Mũi Né - Ninh Thuận - Phú Yên - Đăk Lăk - Gia Lai - Kon Tum. Là một trong những chuỗi liên kết của tour du lịch vùng miền của Du Lịch Á Châu Nha Trang.

                                 BẢNG GIÁ TOUR DU LỊCH NHA TRANG ĐÀ LẠT 2017 

CHƯƠNG TRÌNH TOUR DU LỊCH Á CHÂU NHA TRANG

Ngày khởi hành

Giá khách đoàn

Giá khách lẻ

 

Tour khỏi hành – Hà Nội - Nha Trang 2N - 1Đ

Theo yêu cầu

1.200.000

1.999.000

 

Tour xuất phát – Hà Nội - Nha Trang 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.800.000

3.479.000

 

Tour xuất phát – Hà Nội - Nha Trang 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.400.000

4.399.000

 

Tour xuất phát – Hà Nội - Nha Trang 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

2.999.000

5.399.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội - Đà Lạt - 2N - 1Đ

Theo yêu cầu

1.200.000

2.166.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội - Đà Lạt - 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.800.000

3.479.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội - Đà Lạt - 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.400.000

4.399.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội - Đà Lạt - 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

2.999.000

5.399.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang - Đà Lạt 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.555.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang - Đà Lạt 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.689.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang - Đà Lạt  5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.889.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Đà Lạt – Nha Trang 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.555.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Đà Lạt – Nha Trang 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Đà Lạt – Nha Trang 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.858.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.959.000

3.515.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.689.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát–Hà Nội–Nha Trang–Ninh Thuận 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.959.000

3.515.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Ninh Thuận 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.689.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Ninh Thuận 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Phú Yên 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.959.000

3.515.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Phú Yên  4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.689.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Phú Yên 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Quy Nhơn 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.959.000

3.515.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Quy Nhơn 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

3.515.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Quy Nhơn 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Đăk Lăk 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.556.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Đăk Lăk 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Đăk Lăk 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Kon Tum 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.556.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Kon Tum 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Kon Tum 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Gia Lai 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.556.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Gia Lai 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Gia Lai 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Đà Nẵng 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.556.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Đà Nẵng 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Đà Nẵng 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Hội An 3N - 2Đ

Theo yêu cầu

1.989.000

3.556.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Hội An 4N - 3Đ

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Hội An 5N - 4Đ

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Hội An Đà Nẵng

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 
 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Hội An - Đà Nẵng 

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 
 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Hội An - Đà Nẵng 

Theo yêu cầu

3.989.000

6.999.000

 
 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né - Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu

2.656.000

4.688.000

 
 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né - Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 
 

Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né - Hồ Chí Minh

Theo yêu cầu

3.989.000

6.999.000

 
 

      Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né 

Theo yêu cầu

4.555.000

8.199.000

 
 

      Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né 

Theo yêu cầu

3.255.000

5.855.000

 
 

      Tour xuất Phát – Hà Nội – Nha Trang – Mũi Né 

Tin khác