Top

Tour khuyến mãi bán online

Gọi tư vấn: 0914 204 244
Email: thuexeachau@gmail.com

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của dulichnhatrang24h, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát thông tin của bạn.

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG VÀ BẢO MẬT
 

Điều khoản sử dụng và bảo vệ website dulichnhatrang24h Á Châu Nha Trang "© 2013 Copyright by Á Châu Nha Trang."
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:
– Thực hiện một thoả thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.
– Trách nhiệm của Công ty là bảo đảm duy trì tính chính xác đối với những nội dung trên Website.
– Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là chấp nhận những điều khoản và điều kiện sử dụng theo yêu cầu của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất cứ nội dung có trên website Á Châu Nha Trang
– Á Châu Nha Trang có trách nhiệm bảo đảm tính pháp lý của việc đưa Website cho NGƯỜI SỬ DỤNG và những thông tin, hình ảnh cùng với những nội dung được đưa trên Website không trái những qui định luật pháp hiện hành và những qui định về thuần phong mỹ tục.
– NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm thực hiện những điều kiện và điều khoản SD website đã được liệt kê bên dưới;
– NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc kỹ những điều khoản sử dụng và quy định ràng buộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng;
– Điều khoản sử dụng có giá trị tính từ khi NGƯỜI SỬ DỤNG ngừng truy cập vào website
BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU:
Tuyên bố về quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty về các nội dung quyền trình bày trên website
– Trang web này cùng toàn bộ nội dung của trang web, gồm nhưng không hạn chế bất kỳ văn bản, thiết kế, logo, hình ảnh, biểu tượng và mã code là thuộc sở hữu của Á Châu Nha Trang hoặc bên thứ ba cấp phép thông qua Á Châu Nha Trang. Bản quyền của Á Châu Nha Trang được trình bày trên trang web với font chữ tiếng Anh "© 2013 Asia Nha Trang".
– Bất cứ nội dung nào thuộc trang Web này như logo, tên thương hiệu, . .. điều thuộc quyền sở hữu của Á Châu Nha Trang sẽ được bảo vệ theo qui định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam cùng những văn bản liên quan.
– Bất kỳ việc copy hoặc chỉnh sửa để sử dụng, đăng tải hoặc lưu hành. .. nhằm mục đích thương mại khi không được sự đồng ý chính thức bằng văn bản của Á Châu Nha Trang là vi phạm quyền của Á Châu Nha Trang có quyền buộc NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng và đền bù tổn thất (nếu có).
NỘI DUNG:
Mục đích:
- Những thông tin được cung cấp trên website với mục đích có giá trị cho quý khách sử dụng những thông tin du lịch.
Quyền và trách nhiệm của Á Châu Nha Trang:
– Á Châu Nha Trang có quyền sửa đổi và/hoặc chấm dứt những nội dung và tính năng của website mà không phải báo trước với NGƯỜI SỬ DỤNG và NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm liên tục update những điều kiện và điều khoản tại website này.
– Á Châu Nha Trang có quyền sử dụng các biện pháp kỹ thuật nhằm phát hiện và ngăn chặn việc truy cập bất hợp pháp hoặc chỉnh sửa thông tin và rò rỉ hoặc phá hoại thông tin.
– Á Châu Nha Trang không công bố hoặc không có trách nhiệm bảo đảm tính đúng đắn hay mức độ chính xác của các lời khuyên, quan điểm và bình luận hoặc bất kỳ thông tin từ những website khác hoặc bởi bất cứ NGƯỜI SỬ DỤNG nào tại Website này.
– Khi sử dụng các trang web, thông tin sẽ được gửi qua một phương thức bên dưới sự quản lý Á Châu Nha Trang. Theo đó, Á Châu Nha Trang không có trách nhiệm đối với hoặc liên quan đến bất cứ sự trì hoãn, thất bại hoặc sự mất mát của các cơ sở dữ liệu hoặc những thông tin tương tự được gửi hoặc liên kết với việc sử dụng của trang web.
– Thông tin cá nhân bao gồm mật khẩu, Email và cookie của NGƯỜI SỬ DỤNG có thể được sử dụng riêng nhằm quản lý tài khoản khách hàng hoặc nhằm mục đích liên lạc và khuyến cáo những khách hàng hoặc thành viên sử dụng tiện ích khác. Số điện thoại di động cũng có thể được sử dụng tại Á Châu Nha Trang khi những câu hỏi đáp liên quan về bảo mật được yêu cầu hồi đáp. Á Châu Nha Trang không cung cấp các thông tin nhận dạng người sử dụng nào cho bên thứ ba trừ việc tuân thủ theo luật hoặc những thủ tục hành chính khác
– Toàn bộ những thông tin và dữ liệu không có tính chất cá nhân được NGƯỜI SỬ DỤNG đưa trên các trang web sẽ không được coi là thông tin bí mật riêng tư và Á Châu Nha Trang được phép tuỳ ý sử dụng hay truyền tải vì bất cứ mục đích nào. Đặc biệt – Á Châu Nha Trang được phép sử dụng bất cứ lý thuyết hay định nghĩa nào do NGƯỜI SỬ DỤNG đã đưa trên trang web vào cho những mục đích không hạn chế, gồm kể cả việc kinh doanh và phân phối, quảng cáo hay giới thiệu hàng hoá. Á Châu Nha Trang không có trách nhiệm phải đền bù hay bồi thường đối với bên thứ ba.
– NGƯỜI SỬ DỤNG phải tự ý thức và đảm bảo rằng thông tin hay dữ liệu do NGƯỜI SỬ DỤNG cung cấp phải ở trong quyền hạn sử dụng của NGƯỜI SỬ DỤNG và điều đó có nghĩa là Á Châu Nha Trang sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền nào của bên thứ ba.

– NGƯỜI SỬ DỤNG phải tự ý thức và đảm bảo rằng thông tin hoặc dữ liệu do NGƯỜI SỬ DỤNG cung cấp phải ở trong quyền sử dụng của NGƯỜI SỬ DỤNG và điều đó có nghĩa là Á Châu Nha Trang sẽ không xâm phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của người thứ ba.
– Á Châu Nha Trang không bắt buộc phải nhận tất cả dữ liệu NGƯỜI SỬ DỤNG gửi.
Quyền và nghĩa vụ của NGƯỜI SỬ DỤNG:
– Á Châu Nha Trang cho NGƯỜI SỬ DỤNG truy cập và chia sẻ thông tin trên webisite (xem, download, . ..) hoặc share đến người khác nhưng chỉ đối với việc sử dụng nội bộ và phi thương mại với yêu cầu phải có đăng ký quyền tác giả dưới đây: "© 2013 Copyright by Á Châu Nha Trang."
– NGƯỜI SỬ DỤNG cam kết tuân thủ theo luật pháp và những qui định liên quan về việc sử dụng website; không xâm phạm hoặc làm tổn hại cho việc sử dụng website của các NGƯỜI SỬ DỤNG khác và không ảnh hưởng đến vận hành và quản trị website của Á Châu Nha Trang.
– NGƯỜI SỬ DỤNG nhận thức rõ và đồng ý với Á Châu Nha Trang rằng nhân viên Á Châu Nha Trang không chịu trách nhiệm về bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại, chi phí nảy sinh do bất kỳ hành động nào của NGƯỜI SỬ DỤNG khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
– Nếu NGƯỜI SỬ DỤNG không đồng ý với bất cứ thông tin đăng tải trên Website hoặc với bất cứ điều khoản và chính sách sử dụng thông tin trên Website nào thì điều duy nhất NGƯỜI SỬ DỤNG có thể làm là ngừng sử dụng thông tin trên Website.
ĐIỀU KHOẢN CUỐI:
Điều khoản sử dụng chịu ảnh hưởng bởi luật pháp Việt Nam
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu hoá theo phán quyết của toà có thẩm quyền sẽ không tác động đến sự áp dụng của những điều khoản còn lại.
Thông báo sẽ bao gồm toàn bộ những điều khoản sử dụng tạo nên từ thoả thuận của Á Châu Nha Trang cùng NGƯỜI SỬ DỤNG liên quan đến việc sử dụng những thông tin trên website. Á Châu Nha Trang sẽ chỉnh sửa lại thông báo trên bất kỳ đâu bằng việc update trên trang web. NGƯỜI SỬ DỤNG cũng nên thường xuyên đăng nhập để xem những điều khoản bắt buộc này khi sử dụng.

Danh mục tour