Top

Tour khuyến mãi bán online

Gọi tư vấn: 0914 204 244
Email: thuexeachau@gmail.com - asiahtx@gmail.com

Chính sách bảo mật

Khi sử dụng dịch vụ của dulichnhatrang24h, bạn tin tưởng cung cấp thông tin của bạn cho chúng tôi. Chúng tôi hiểu rằng đây là một trách nhiệm lớn và chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin của bạn cũng như để bạn nắm quyền kiểm soát thông tin của bạn.

ĐIỀU KHOẢN XỬ DỤNG & BẢO MẬT
 

Điều khoản xử dụng và bảo mật website dulichnhatrang24h Á Châu Nha Trang “©2013 Copyright by Á Châu Nha Trang.”
ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG:
– Xác lập một thỏa thuận giữa NGƯỜI SỬ DỤNG website và Công ty.
– Trách nhiệm của Công ty là đảm bảo các tính hợp pháp cho các nội dung trên Website.
– Trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG là tuân thủ các điều khoản và điều kiện sử dụng theo quy định của Công ty khi truy cập và/hoặc sử dụng bất kỳ tiện ích nào từ website Á Châu Nha Trang
– Á Châu Nha Trang chịu trách nhiệm đảm bảo tính hợp pháp của việc cung cấp Website đến NGƯỜI SỬ DỤNG, các thông tin, hình ảnh và toàn bộ các nội dung được đưa lên Website không vi phạm các quy định pháp luật cấm, các quy định về thuần phong mỹ tục .
– NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm tuân thủ các điều kiện, điều khoản SD website như được nêu bên dưới;
– NGƯỜI SỬ DỤNG đồng ý có trách nhiệm đọc cẩn thận các điều khoản sử dụng và cam kết ràng buộc. Trường hợp không đồng ý NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng;
– Điều khoản sử dụng có hiệu lực kể từ thời điểm NGƯỜI SỬ DỤNG bắt đầu truy cập vào website
BẢN QUYỀN VÀ THƯƠNG HIỆU:
Tuyên bố các quyền Sở hữu trí tuệ của Công ty đối với các đối tượng quyền thể hiện trên website
– Trang web này và tất cả nội dung của trang web, bao gồm nhưng không giới hạn các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh và mã code đều thuộc bản quyền của Á Châu Nha Trang hoặc bên thứ ba cấp phép cho Á Châu Nha Trang. Bản quyền của Á Châu Nha Trang được thể hiện trên trang web bằng dòng chữ tiếng Anh “© 2013 Asia Nha Trang”.
– Bất kỳ nội dung nào thuộc trang Web này về nhãn hiệu, tên thương mại,… đều thuộc quyền sở hữu của Á Châu Nha Trang và được bảo hộ theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.
– Mọi hành vi sao chép, sửa đổi, phân phối, xuất bản, lưu thông … vì mục đích thương mại mà không được sự cho phép trước bằng văn bản của Á Châu Nha Trang là xâm phạm quyền của Á Châu Nha Trang có quyền yêu cầu NGƯỜI SỬ DỤNG chấm dứt việc sử dụng và bồi thường thiệt hại (nếu có).
NỘI DUNG:
Mục đích:
-Các thông tin được đăng tải trên website với mục đích làm lợi cho khách hàng về các dịch vụ du lịch.
Quyền và trách nhiệm của Á Châu Nha Trang:
– Á Châu Nha Trang có quyền thay đổi và/hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của website mà không cần thông báo trước với NGƯỜI SỬ DỤNG, NGƯỜI SỬ DỤNG có trách nhiệm thường xuyên cập nhật các điều kiện và điều khoản trong thông báo này.
– Á Châu Nha Trang có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin.
– Á Châu Nha Trang không tuyên bố hoặc không có trách nhiệm chứng thực tính chính xác hay độ tin cậy của bất kỳ lời khuyên, ý kiến, phát biểu hoặc các thông tin từ các nguồn khác hoặc từ bất kỳ NGƯỜI SỬ DỤNG nào tại Website này.
– Khi sử dụng các trang web, thông tin sẽ được truyền qua một phương tiện nằm ngoài sự kiểm soát Á Châu Nha Trang. Theo đó, Á Châu Nha Trang không chịu trách nhiệm cho hoặc liên quan đến bất kỳ sự chậm trễ, thất bại, bị gián đoạn của bất kỳ dữ liệu hoặc các thông tin khác được truyền trong kết nối với việc sử dụng của trang web.
– Thông tin cá nhân như địa chỉ, Email và cookie của NGƯỜI SỬ DỤNG có thể được sử dụng nội bộ để duy trì hồ sơ thành viên, cho mục đích tiếp thị và cảnh báo các khách hàng/thành viên các dịch vụ bổ sung. Số điện thoại cũng có thể được sử dụng bởi Á Châu Nha Trang khi các câu hỏi liên quan đến sản phẩm được đề nghị giải đáp. Á Châu Nha Trang không tiết lộ bất kỳ thông tin về người dùng cá nhân cho bên thứ ba ngoại trừ việc tuân theo pháp luật hoặc các quy trình pháp lý hợp lệ
– Tất cả các thông tin, tài liệu không mang tính chất riêng tư được NGƯỜI SỬ DỤNG đưa lên trang trang web đều không được xem là thông tin mật, và Á Châu Nha Trang được phép toàn quyền sử dụng hay chuyển tải cho bất kỳ mục đích nào. Đặc biệt, Á Châu Nha Trang được phép sử dụng bất kỳ ‎ý tưởng hay khái niệm nào mà NGƯỜI SỬ DỤNG đã đưa lên trang web cho tất cả các mục đích không giới hạn, bao gồm cả việc phát triển, sản xuất, quảng cáo hay tiếp thị sản phẩm. Á Châu Nha Trang không có trách nhiệm phải bồi thường hay thưởng cho người cung cấp.
– NGƯỜI SỬ DỤNG phải ‎ý thức và bảo đảm những thông tin, tài liệu mà NGƯỜI SỬ DỤNG gửi phải nằm trong quyền hạn sử dụng của NGƯỜI SỬ DỤNG ; điều đó có nghĩa Á Châu Nha Trang sẽ không vi phạm bất cứ quyền lợi nào của bên thứ ba.

– Á Châu Nha Trang không nhất thiết phải chấp nhận tất cả tài liệu NGƯỜI SỬ DỤNG gửi.
Quyền và trách nhiệm của NGƯỜI SỬ DỤNG:
– Á Châu Nha Trang cho phép NGƯỜI SỬ DỤNG xem, chiết xuất thông tin trên webisite (in, tải,…) hoặc chia sẻ cho người khác nhưng chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại với điều kiện phải trích dẫn thông báo bản quyền sau đây: “©2013 Copyright by Á Châu Nha Trang.”
– NGƯỜI SỬ DỤNG đảm bảo tuân theo pháp luật và các quy định liên quan đến việc sử dụng website; không can thiệp, gây ảnh hưởng đến việc sử dụng website của những NGƯỜI SỬ DỤNG khác; không can thiệp vào hoạt động và quản lý website của Á Châu Nha Trang.
– NGƯỜI SỬ DỤNG nhận thức rõ và chấp nhận rằng Á Châu Nha Trang các nhân viên Á Châu Nha Trang không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại, chi phí phát sinh từ bất kỳ quyết định nào của NGƯỜI SỬ DỤNG khi sử dụng bất kỳ thông tin nào trên website với bất kỳ nguyên nhân gì.
– Nếu NGƯỜI SỬ DỤNG không bằng lòng với bất kỳ thông tin nào trên Website hoặc với bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng thông tin trên Website này thì phương thức duy nhất NGƯỜI SỬ DỤNG nên thực hiện là chấm dứt sử dụng thông tin trên Website.
ĐIỀU KHOẢN CUỐI:
Điều khoản sử dụng được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam
Một điều khoản sử dụng bị vô hiệu theo quyết định của tòa án có thẩm quyền sẽ không ảnh hưởng đến tính hiệu lực của các điều khoản còn lại.
Thông báo này và tất cả các điều khoản sử dụng tạo thành toàn bộ thỏa thuận giữa Á Châu Nha Trang và NGƯỜI SỬ DỤNG liên quan đến việc sử dụng các thông tin trên website. Á Châu Nha Trang có thể điều chỉnh nội dung thông báo này bất cứ lúc nào bằng cách cập nhật lên trang web. NGƯỜI SỬ DỤNG nên thường xuyên truy cập để theo dõi các quy định ràng buộc này khi sử dụng.

Danh mục tour
Bảng báo giá